Wat NLNet doet

Wat doen we

Wat doen we

Het NLNet heeft verschillende activiteiten ontplooid om de missie en doelstelling van NLNet verder gestalte te geven.

Deze activiteiten zijn:

Informatie

Al onze activiteiten zijn gericht op goede en verantwoorde informatie geven. Veel is te vinden op deze website www.lymfoedeem.nl

Het internationale Health on the net (HON) heeft deze site als betrouwbaar, met goede informatie gekwalificeerd. Reclame is op de site niet toegestaan. Wel vermelden we op een apart deel onze sponsors. De redactie is echter volledig onafhankelijk.

Tijdschrift Lymfologica

Uitgebreider informatie geven we in ons tijdschrift Lymfologica dat twee keer per jaar verschijnt. De laatste ontwikkelingen, interviews, sport en ervaringsverhalen zijn vaste rubrieken. Donateurs krijgen het toegezonden.

Supportgroepen

NLNet organiseert in alle provincies supportgroepbijeenkomsten. Let op de aankondigingen op deze site onder het kopje Agenda.

Symposia

Iedere twee jaar en soms zelfs vaker is er een symposium met prominente sprekers, workshops en de mogelijkheid om de experts te spreken, andere patiënten te ontmoeten en stands te bezoeken.

Deze symposia zijn toegankelijk voor donateurs en niet-donateurs (patiënten en hulpverleners en andere geïnteresseerden).

Donateurs krijgen korting op de toegangsprijs.

Cursussen

NLNet heeft het voornemen om cursussen zelfmanagement van oedeem te gaan aanbieden in samenwerking met hiervoor opgeleide docenten. Zodra er data bekend zijn, treft u die aan in de agenda.

Laatst bijgewerkt: 6 september 2017