Supportgroepen

Wat zijn dat

NLNet organiseert supportgroepen sinds 2009. Hier komen mensen met lymf- en/of lipoedeem en andere belangstellenden bij elkaar om informatie te krijgen van een professional (gespecialiseerd fysiotherapeut of huidtherapeut) over hun aandoening. En om te horen hoe ze er zelf actief aan kunnen werken zich beter te voelen door middel van “zelfmanagement”.
Tijdens een supportgroep bijeenkomst is er ruimte voor het stellen van vragen en ook om elkaar te ontmoeten en contacten te leggen.

De supportgroepen hebben als doel patiënten, familie en hulpverleners op regionaal niveau te voorzien van informatie en kennis rondom lip- en lymfoedeem en het bevorderen van lotgenotencontact.
Elke supportgroep wordt aangestuurd door een regiocoördinator. Hij/zij stelt een vrijwilligersteam samen bestaande uit patiënten en hulpverleners. Dit team werkt samen aan de organisatie en de inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten.

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016

CTAportret5

Samen bereiken we meer.