Wat NLNet doet

Supportgroepen

U hebt lymfoedeem of lipoedeem. Dan komt er veel op u af.

'Wat is er allemaal mogelijk', 'Waar haal ik mijn informatie vandaan?' Vragen waar u misschien nog mee worstelt.

De supportgroepen van NLNet bieden een platform aan patiënten, therapeuten en belanghebbenden met de mogelijkheid om informatie te verzamelen, nieuwe ontwikkelingen en materialen uit te wisselen, met elkaar in contact te komen en elkaar te steunen.

In totaal zijn er elf supportgroepen verdeeld over Nederland. Elke supportgroep wordt aangestuurd door een regiocoördinator, die samen met een team vrijwilligers (ervaringsdeskundigen en professionals) 1 of 2 keer per jaar een bijeenkomst organiseert. De inhoud van de bijeenkomsten varieert. Er wordt ingespeeld op de behoeften van de deelnemers met een mix van informatie en actieve workshops. Tijdens contactavonden komen ook onderwerpen als 'zelf de regie houden met deze aandoening' en 'zelfmanagement' onder begeleiding van professionele deskundigen aan de orde.

Onderling contact met ervaringsdeskundigen en professionals op een laagdrempelige wijze biedt vertrouwen en vergroot de kennis rond deze chronische aandoening.

Als donateur wordt u automatisch op de hoogte gehouden  van de activiteiten in uw regio. Het wordt zeer op prijs gesteld als u mee wilt denken over nieuwe onderwerpen en thema's die u in uw regio behandeld wilt hebben.

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016

 

 

CTAportret4

Samen bereiken we meer.