Wat NLNet doet

Cursussen

Cursussen zelfmanagement willen we in de toekomst regionaal gaan aanbieden. In een serie van 5 of 6 avonden leert u uw oedeem zo veel mogelijk onder controle te houden. Minder vaak of helemaal niet meer naar de therapeut, een heerlijk idee. De docenten zijn speciaal opgeleid om deze cursus te mogen geven.

Aan de cursus zijn kosten verbonden. Veel zorgverzekeraars vergoeden de hele cursus of een deel van de cursus, raadpleegt u daarvoor uw polis. 

Cursus plaats, data, kosten en korting zullen te zijner tijd worden vermeld in de agenda.

Laatst bijgewerkt: 6 september 2017

CTAportret1

NLNet is er voor patiënten en hulpverleners.