Over NLNet

Patiëntenraad

Sinds september 2016 heeft NLNet een patiëntenraad. Deze raad bestaat geheel uit ervaringsdeskundigen op het gebied van lymfoedeem en lipoedeem. De samenstelling van de raad is dusdanig, dat er gestreeft wordt naar een gelijk aantal lymfoedeempatiënten en lipoedeempatiënten en dat alle provincies van Nederland zijn vertegenwoordigd. 

De leden van de patiëntenraad dragen geen verantwoordelijkheid voor het beleid van NLNet. Van hen wordt gevraagd om hun mening te geven over het gevoerde beleid. Uiteraard kan de raad ook voorstellen doen voor het te voeren beleid. Indien daar aanleiding toe is kunnen de leden van de raad tussentijds het bestuur op de hoogte te stellen van een actuele ontwikkeling waarvan men vindt dat het bestuur er iets mee moet doen.

Voorzitter Patiëntenraad: Mevrouw Laura Meijer

Secretaris Patiëntenraad: Mevrouw Wil Berendsen

Wanneer u de patiëntenraad wilt bereiken, kunt u een mail sturen naar patientenraad@lymfoedeem.nl (zonder puntjes op de e). Of schrijven naar NLNet, Postbus 1030, 3860 BA Nijkerk.

 

Laatst gewijzigd: 4 januari 2018

CTAportret1

Informatie over lymfoedeem vind je bij NLNet.