Over NLNet

Meest gestelde vragen

Vraag stellen

Zit uw vraag er (nog) niet bij? U kunt uw vraag stellen aan het deskundigenpanel door te mailen naar info@lymfoedeem.nl.
Om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk om dan eerst even de spelregels te lezen.

Spelregels

Het NLNet team houdt zich het recht voor om uw vragen ingekort weer te geven. Om privacy redenen zullen wij geen namen in de antwoorden vermelden. Helaas kunnen niet alle vragen op de website worden beantwoord, wij houden ons het recht voor om een selectie in de gepubliceerde vragen en antwoorden te maken.
Uiteraard krijgt iedere vragensteller een antwoord van ons.

 

Kan NLNet meewerken aan bijeenkomsten over lymfoedeem of lipoedeem? Wat kan NLNet dan doen?

NLNet is zeker bereid om mee te werken aan bijeenkomsten in het land waar de thema’s lymfoedeem of lipoedeem worden behandeld. In overleg kan worden bekeken waaruit onze bijdrage kan bestaan.
Behalve het aanbieden van informatiemateriaal, kan mogelijk een ervaringsdeskundige zijn of haar verhaal doen, zodat bezoekers leren dat zij niet alleen staan in de strijd tegen deze aandoeningen en zij mogelijk tips kunnen krijgen hoe om te gaan met deze chronische aandoeningen.
Uitleg over wat lymfoedeem of lipoedeem eigenlijk is, behoort ook tot onze mogelijkheden.
Wij staan tevens open voor het verzorgen van gastlessen voor opleidingen of nascholingen van professionals als medici, verpleegkundigen, zorgverleners in de thuiszorg of de intramurale zorg.

Aanvragen kunnen worden gedaan via info@lymfoedeem.nl.

Ik heb naast mijn andere bezigheden nog tijd beschikbaar die ik graag voor NLNet wil inzetten. Kan dat?

NLNet werkt met vrijwilligers die allerhande bezigheden voor hun rekening nemen, zoals de supportgroepen en de redactie. Afhankelijk van de taken verschilt de tijd die dit werk u kost. Er kunnen drukkere tijden zijn wanneer er bijvoorbeeld een supportgroepavond op komst is, terwijl het daarna weer een poos heel rustig kan zijn. Ook voor de redactie geldt dit. Ruim voor de verschijningsdatum moet de kopij van artikelen of interviews worden ingediend. Voor de eindredactie ligt er dan nog een drukke periode in het verschiet. De webredactie kent geen stille periode. Daarvoor is de site te veel in beweging. Het voordeel is wel dat de webredactie vrijwel uitsluitend vanuit huis werkt. Als u zich wilt gaan inzetten voor NLNet, kunt u contact met ons opnemen via info@lymfoedeem.nl.

Kan NLNet meewerken aan bijeenkomsten over lymfoedeem of lipoedeem? Wat kan NLNet dan doen?

NLNet is zeker bereid om mee te werken aan bijeenkomsten in het land waar de thema’s lymfoedeem of lipoedeem worden behandeld. In overleg kan worden bekeken waaruit onze bijdrage kan bestaan.
Behalve het aanbieden van informatiemateriaal, kan mogelijk een ervaringsdeskundige zijn of haar verhaal doen, zodat bezoekers leren dat zij niet alleen staan in de strijd tegen deze aandoeningen en zij mogelijk tips kunnen krijgen hoe om te gaan met deze chronische aandoeningen.
Uitleg over wat lymfoedeem of lipoedeem eigenlijk is, behoort ook tot onze mogelijkheden.
Wij staan tevens open voor het verzorgen van gastlessen voor opleidingen of nascholingen van professionals als medici, verpleegkundigen, zorgverleners in de thuiszorg of de intramurale zorg.

Aanvragen kunnen worden gedaan via info@lymfoedeem.nl.

CTAportret4

Informatie over lymfoedeem vind je bij NLNet.