Nieuws

Op 21 februari jl. werd een petitie aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid aangeboden. Zes Kamerleden o.l.v. de heer Van Gerwen namen de petitie in ontvangst. Onze voorzitter, Leo van der Ark, mocht namens 80 patiëntenorganisaties het woord voeren. Patiënten en hun organisaties willen meer zeggenschap over de zorg.

Met hun ervaringsdeskundigheid willen zij invloed kunnen uitoefenen op het zorgbeleid en bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Namens vijf miljoen Nederlanders met een aandoening doen de organisaties in het visiedocument “De stem van de Patiënten en hun Organisaties gehoord” een aantal suggesties. Van de Minister en de Tweede Kamer wordt verwacht dat zij die in de komende kabinetsperiode verwezenlijken.

1) Stel een kwartiermaker Zorg aan die de regie gaat voeren over het versnipperde landschap van zorg- en patiëntenorganisaties. Deze kwartiermaker kan zorgen voor een betere afstemming van patiëntenbeleid bij de verschillende ministeries. Ook kan hij er voor zorgen dat patiënten daadwerkelijk aan tafel komen bij relevante overlegorganen.

2) Zorg er voor dat patiëntenorganisaties structureel beter worden gefinancierd. Als de overheid dat doet vormt dat het ultieme bewijs dat de inbreng van patiënten onmisbaar is voor de kwaliteit van de zorg. Een deel van dat geld zou moeten worden geoormerkt voor de ondersteuning van patiënten betrokkenheid en het aanbieden van vaardigheidstrainingen aan onze patiënten.

Het was mooi om te constateren dat Kamerleden in het debat met de Minister op 22 februari vele malen het visie-document aan de orde hebben gesteld.

De 80 patiëntenorganisaties, waaronder vanzelfsprekend NLNet, zullen zich binnenkort ook verstaan met de kabinetsformateur.

patientenperspectief

Het gehele document vind u hier.