Compressietherapie - Zwachtels
DVD's
Vodder Akademie

Bandageren in het Duits

€ 24,00

Bij bestelling van de drie DVD’s samen zijn de kosten € 60,- totaal.
Bij bestelling van de vier DVD’s samen zijn de kosten € 70,- totaal. Te bestellen door een e-mail te sturen naar: office@vodderakademie.com.

Contact informatie op de website vodderakademie.com.