Boeken - levenmetlymfoedeem
Boeken
Vinjé-Harrewijn, A. / Beek, van A. / Haspels, P.

Gedetailleerd boek dat alle aspecten van deze aandoening beschrijft.