Behandelingen

Zelfmanagement

De cursus ‘Blijf Lymfoedeem de Baas’ is gericht op mensen met lymfoedeem of met een verhoogd risico daarop. Het doel is dat de deelnemer, na afronding van de cursus, een actieve bijdrage kan leveren aan de behandeling en het voorkomen van lymfoedeem. Dit heeft als voordeel dat de deelnemer langer zelfstandig blijft en minder afhankelijk is van een behandelaar.
De cursus wordt afhankelijk van uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) vergoed. Daarnaast betaalt iedere deelnemer een eigen bijdrage van €25,-. Donateurs van NLNet krijgen deze eigen bijdrage na afronding van de cursus vergoed.

Tijdens de cursus is er aandacht voor theoretische informatie rondom lymfoedeem en de behandeling hiervan, maar er worden ook behandeltechnieken zoals zelfdrainage, lymftaping en zwachtelen praktisch geoefend.

Om alle kennis en vaardigheden te kunnen bespreken, te oefenen en te herhalen bestaat de cursus uit zes bijeenkomsten van ieder anderhalf uur.
De theorie, die grotendeels door middel van presentaties wordt aangeboden, wordt afgewisseld met oefeningen en het delen van persoonlijke ervaringen.

Naast de vaste cursusdocenten krijgen de cursisten ook voorlichting van andere beroepsprofessionals zoals op het gebied van compressietherapie en op het gebied van voeding.

Heeft u zelf interesse om deel te nemen aan de zelfmanagement cursus ‘Blijf Lymfoedeem de Baas’? In de agenda worden de geplande cursussen aangekondigd.

Donateurs van NLNet krijgen via NLNet een bijdrage in de kosten van €25,- voor een cursus zelfmanagement ‘Blijf Lymfoedeem de Baas’. Daartoe ontvangt u een verklaring van deelname aan alle bijeenkomsten van de organisator. Deze verklaring dient met vermelding van uw naam, adres, inschrijfnummer en uw bankrekeningnummer na afloop van de cursus te worden gezonden naar Postbus 1030, 3860 BA Nijkerk, o.v.v. Cursus Zelfmanagement, plaats en jaartal. De cursus dient te worden geleid door een geregistreerde docent zelfmanagement. Uw inschrijfnummer vind u op de adresdrager van Lymfologica.

Deelnemers melden:
‘Zelf zwachtelen; ik hoop het voorlopig niet nodig te hebben, maar het is fijn om te weten hoe ik dat bij mezelf kan doen.’
‘Hoewel anderhalf uur in eerste instantie lang lijkt, zijn de avonden voorbij gevlogen.’
‘Er was voldoende ruimte voor persoonlijke vragen en inbreng.’

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016

CTAportret3

NLNet helpt bij het vinden van een behandeling.