Behandelingen

Contra-indicaties

Heeft men naast lymfoedeem ook een andere aandoening, dan kan dat een contra-indicatie of een relatieve contra-indicatie voor manuele lymfdrainage (MLD) zijn.

Contra-indicaties

Nierfalen, acute infecties en acute bronchitis zijn contra-indicaties. Bij deze condities kan manuele lymfdrainage de symptomen zelfs verergeren.

Relatieve contra-indicaties

Er is geen therapeutisch profijt van MLD bij hartfalen. Alleen als er ook lymfoedeem aanwezig is, kan manuele lymfdrainge geïndiceerd zijn. Hart en longen moeten dan wel goed in de gaten gehouden worden door de begeleidend arts.
Bij hoge bloeddruk kan er MLD toegepast worden zolang hartfuncties gecontroleerd worden.

Bij acute diepe veneuze trombose is manuele lymfdrainage een contra-indicatie aan de aangedane zijde en in de buik. Andere delen van het lichaam mogen wel met MLD/COF behandeld worden .

Bij uitzaaiingen kan in goed overleg met de behandelend arts MLD/COF toegepast worden. Dit kan zo nodig ook als onderdeel van een palliatieve behandeling.

Bij COPD kan MLD toegepast worden, zolang de behandeling rustig wordt opgebouwd (in eerste instantie met 20 minuten). Blijven negatieve reacties uit, dan kan de behandelduur met 5-10 minuten per keer verlengd worden.

Locale contra-indicaties

Daarnaast zijn er ook verschillende locale contra-indicaties. Zoals deze in het nekgebied en de buikregio: Hieronder vallen

 • carotis-sinus-syndroom (paroxysmaal symptomencomplex opgewekt door druk op de sinuscaroticus, bestaande uit plotselinge duizeligheid, pijn in hartstreek, bewusteloosheid en voorbijgaande parese {verlamming} van extremiteiten
 • hyperthyriodie (te snel werkende schildklier)
 • personen boven 60 jaar voor het nekgebied
 • zwangerschap
 • pijn of krampen tijdens de menstruatie
 • darmobstructie
 • diverticulitis (goedaardige uitstulping vain de wand van de dikke darm)
 • aneurrysma (plaatselijke verwijding) van de aorta, de grote lichaamsslagader
 • recente buikoperatie
 • diepe veneuze trombose
 • de ziekte van Crohn
 • darm ulcerbestralings fibrose
 • blaasontsteking of ontsteking van de darmen na bestraling
 • onverklaarbare pijn

Bronnen:
Impact of Manual Lymphatic Drainage on Hemodynamic Parameters in Patients with Hart Failure and Lower Limb Edema. O. Leduc, V. Crasset, C. Leleu, N. Baptiste, A. Koziel, C. Delahaie, F. Pasouret, F. Wilputte, A. Leduc. Lymphology 44 (2011). Pag. 13-20.
Lymphedema Management – The Comprehensive Guide for Practitioners. Joachim E. Zuther. 2nd Ed. Thieme, 2009. Pag. 121-122.

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016

CTAportret2

NLNet helpt bij het vinden van een behandeling.