Links

Zorgverzekeraars

Basisverzekering

Nederland kent een viertal grote zorgverzekeraars en daarnaast een aantal kleinere.

Ieder nieuw kalenderjaar kunnen verzekerden overstappen naar een andere verzekeraar. De gedachte hierachter is dat de consument kan kiezen bij welke verzekeraar de kosten voor zijn zorgbehoeften het best zijn gedekt.

Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten, met een door de overheid vastgesteld minimumpakket. Het basispakket omvat noodzakelijke zorg zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, medicijnen en hulpmiddelen. De verzekeraar is verplicht iedereen voor dit pakket te accepteren. De hoogte van de premie verschilt per zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Daarnaast hebben veel mensen behoefte aan een verzekering die meer dan de minimale zorg vergoed. Zij willen bijvoorbeeld meer fysiotherapiebehandelingen vergoed krijgen. Daarvoor sluiten zij een aanvullende verzekering af. De verzekeraar biedt daarvoor verschillende pakketten aan tegen verschillende premies. Voor de inhoud van deze aanvullende pakketen zijn geen wettelijke regels, daarom is het aan te bevelen de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Een hulp hierbij kan zijn www.kiesbeter.nl.

In principe kunt u een aanvullende verzekering alleen afsluiten bij de verzekeraar waar u de basisverzekering heeft afgesloten.

Collectieve contracten

Het is vaak mogelijk om aan te sluiten bij een collectieve zorgverzekering. De werkgever, vakbond, een vereniging sluiten wel collectieve contracten af met een bepaalde zorgverzekeraar. Door hieraan deel te nemen krijgt u vaak een korting op de premie, maximaal 10 %.

Het zorgverzekeringscontract wordt afgesloten tussen de zorgverzekeraar en de verzekerde.

Ook bij de keuze van een collectiviteit kan www.kiesbeter.nl. bij verschillende verzekeraars behulpzaam zijn.

Bronnen:
Zorgverzekeraars Nederland
Kiesbeter

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016

CTAportret1

Informatie over lymfoedeem vind je bij NLNet.