Links

Gerelateerde onderwerpen

Deze pagina bevat links naar websites die door derden beheerd worden.
De redactie van NLNet kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of kwaliteit van deze websites.

 • Huidpatiënten Nederland
  Huidpatiënten Nederland is HET samenwerkingsverband van patiëntenverenigingen voor een specifieke huidziekte. Huidpatiënten Nederland verenigt mensen met een huid- of haarziekte. Heeft u een huidaandoening waarvoor nog geen patiëntenvereniging is opgericht, wordt dan donateur van de overkoepelende vereniging Huidpatiënten Nederland. Naast belangenbehartiging voor de verschillende al bestaande patiëntenverenigingen, vertegenwoordigt zij ook de belangen van individuele patiënten.
 • ILF
 • Juridisch Steunpunt
  Website van Juridisch Steunpunt Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland.
 • Kies beter
  Wijst u de weg in de zorg.
 • SLCN
  Website voor aanvullende cursussen voor professionele zorgverleners.
 • Stichting Week van de Chronisch Zieken
  Website van de Stichting Week van de Chronisch Zieken
 • Zorgkaartnederland

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016

CTAportret2

Informatie over lymfoedeem vind je bij NLNet.