Forum

Forumregels

Doel

Dit internet- of discussieforum biedt deelnemers online ruimte voor discussie en uitwisseling van berichten; zij kunnen 'met elkaar overleggen'. Elke bijdrage wordt gearchiveerd en de discussie zal over een langere periode verdergaan. Dit forum verschilt hiermee van andere discussiemogelijkheden zoals chat ruimtes, nieuwsgroepen, weblogs en sociale media zoals Twitter.

Voor deelname aan ons forum moeten deelnemers of bezoekers zich registreren onder een bijnaam of nickname om te kunnen reageren. Dit is om te voorkomen dat u wordt geplaagd door spam. Soms bezoeken mensen het forum onder een schuilnaam, dit kan allerhande vormen van ongepast gedrag uitlokken. Daarom hebben wij een 'forumbeleid' met gebruiksvoorwaarden voor deze website. Moderatoren controleren deze voorwaarden. Het forum is op die grond dus besloten. 

De inhoud van alle berichten die in het forum worden opgenomen is echter voor iedereen openbaar.

Privacy

Alle berichten zijn openbaar. Dit houdt in dat iedereen, ook buiten de gebruikers van het forum, de berichten kunnen lezen.
Het forum is besloten, maar iedereen kan zich registreren zonder dat de werkelijke identiteit bij de leden of beheerder(s) bekend is.
Wanneer u persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, etc) wilt uitwisselen met andere leden, is het verstandig dit via een privébericht te doen. Privéberichten zijn niet openbaar, in tegenstelling tot het forum zelf.
Zorg ervoor dat u anderen niet aantast in zijn/haar privacy en dat zijn/haar identiteit niet te herleiden is uit uw berichten.

Structuur

Plaats uw bericht in de bijbehorende categorie en blijf bij dit onderwerp.
Voor alle nieuwe onderwerpen dienen nieuwe berichten te worden geplaatst.
Het is niet toegestaan hetzelfde bericht in meerdere categorieën te plaatsen.
Wanneer uw bericht binnen geen enkele categorie past, dient u deze onder ‘Algemeen’ te plaatsen. Indien nodig wordt er door de beheerder(s) een nieuwe categorie aangemaakt.
In de regel ‘onderwerp’ dient een trefwoord ingevoerd te worden dat uw bericht goed beschrijft. Op deze manier wordt uw onderwerp gemakkelijker gevonden door anderen, zal het meer gelezen worden en kunnen er eerder reacties verwacht worden.

Overig

Het is niet toegestaan reclame te maken voor commerciële doeleinden.
Het is niet toegestaan om (omstreden) alternatieve behandelingen te promoten. Uiteraard mogen eigen ervaringen over alternatieve behandelingen wel gedeeld worden.
Het is niet toegestaan om onder verschillende inlognamen meerdere keren lid te worden van dit forum.
Informatie op dit forum komt niet in de plaats van het advies van een medisch professional. 
Alles wat op het forum gezegd wordt, gaat om persoonlijke kwesties of ervaringen. Er zullen geen onwaarheden op het forum geplaatst worden. Wanneer er feiten gedeeld worden, dient er een duidelijke bronvermelding aanwezig te zijn.

Modereren 

Berichten die niet aan de regels voldoen, kunnen worden verwijderd door de beheerder(s). Dit is ten alle tijde ter beoordeling van de beheerder(s) en staat niet open voor discussie.
De beheerder van het forum is tevens een patiënt. Er is geen sprake van belangenverstrengeling.

Laatste wijziging: 8 maart 2017

 

sidebar_image

Informatie over lymfoedeem vind je bij NLNet.