Forum

Forum

NLNet beschikt over een forum. Dit internet- of discussieforum biedt deelnemers online ruimte voor discussie en uitwisseling van berichten; zij kunnen 'met elkaar overleggen'. Elke bijdrage wordt gearchiveerd en de discussie zal over een langere periode verdergaan. Dit forum verschilt hiermee van andere discussiemogelijkheden zoals chat ruimtes, nieuwsgroepen, weblogs en sociale media zoals Twitter.