Colofon

Colofon

Deze website is een uitgave van Stichting Het Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet)

Hoofdredacteur

Natascha Assies

Business Consultant Internet

Reach

Webredactie

Anita Ootjers, bestuurslid NLNet
Natascha Assies, bestuurslid NLNet
Anthea Molenaar, vrijwilliger NLNet

Alle inhoud van de website wordt goedgekeurd door het dagelijks bestuur, bestaande uit Leo van der Ark, Reint Blaauw en Anita Ootjers. 

Technische realisatie

Mach3

Navigatie

De website heeft 7 secties:

  • Lymfoedeem
  • Lipoedeem
  • Wat NLNet doet
  • Deel je ervaring
  • Steun ons
  • Nieuws
  • Agenda

Als u vanaf de homepage op een van deze secties klikt in het menu bovenin, verschijnt de startpagina van deze sectie. Daarvandaan kunt u verder navigeren of naar een van de andere secties gaan.

Waar bevind ik mij?

U kunt aan het 'kruimelpad' rechts bovenin uw scherm altijd zien waar u zich in de site bevindt.

Openheid in advertentie en redactioneel beleid

De redactie van deze website is onafhankelijk en de site bevat geen reclame.

Doel van de website

Deze pagina's zijn NIET opgezet om te voorzien in specifieke medische informatie. Wanneer u vermoedt dat u een medische aandoening heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

De website is HON gecertificeerd

Het Health on the Net (HON)certificaat dient als garantie dat deze website op de dag van zijn certificatie in overeenstemming is met de 8 principes van de HON code en zich verbindt deze 8 principes van de HON gedragscode zoals opgemaakt door de HON stichting, te eerbiedigen.

De verantwoordelijke voor de gecertificeerde site verbindt zich om de site in overeenstemming met de principes van de HON code te houden, voor de duur van certificatie.

NLNet is niet aansprakelijk

NLNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een link(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Er is een probleem met deze website

Heeft u een probleem met de website, meld dit svp via webmaster@lymfoedeem.nl.

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2016

sidebar_image

Informatie over lymfoedeem vind je bij NLNet.