Agenda

NLNet organiseert regelmatig supportgroepavonden en lotgenotencontacten door het hele land. Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. Wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u een email sturen naar info@lymfoedeem.nl.

Beweegworkshop lipoedeem Amsterdam

Op donderdag 7 september 2017 vindt bij Gezondheidscentrum Goed aan de Vrolikstraat 191 in Amsterdam een Beweegworkshop plaats voor lipoedeempatiënten

Supportgroepochtend Overijssel/Gelderland/Flevoland

Op zaterdag 16 september 2017 vindt er een gezamenlijke bijeenkomst plaats van de regio's Overijssel, Gelderland en Flevoland in het Van der Valk Hotel de Cantharel in Apeldoorn. De dag duurt van 10.00 tot 13.30 uur (incl. lunch) en zal als thema hebben: Oedeem en werk / re-integratie.

Jongerenweekend NLNet

Voor het eerst zal NLNet dit najaar een jongerenweekend organiseren. Tijdens dit weekend zullen er verschillende activiteiten zijn, variërend van actief en sportief tot informatief en gericht op zelfmanagement.

Dit weekend wordt georganiseerd voor jongeren tussen de 14-21 jaar en zal plaatsvinden van vrijdag 22 september tot en met...

Beweegworkshop lipoedeem Noord-Brabant

Op donderdag 28 september 2017 vindt in Buurthuis De Koe in Breda van 19.00 tot 21.15 uur de beweegworkshop lipoedeem plaats.

Supportgroepochtend Friesland/Groningen/Drenthe

Op 7 oktober a.s. vindt van 9.15 tot 13.15 uur de gezamenlijke supportgroepochtend plaats van de regio's Friesland, Groningen en Drenthe in het Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk. De ochtend heeft als thema: Het naadje van de kous: alles over compressie.

Beweegworkshop lipoedeem Utrecht

Op woensdagavond 11 oktober 2017 vindt van 19.00 tot 21.15 uur bij Praktijk OOFU in Utrecht de Beweegworkshop lipoedeem plaats. 

Mini-symposium Lipoedeem

Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseert Het Nederlands Netwerk voor Lymfoedeem & Lipoedeem (NLNet) een mini-symposium Lipoedeem. NLNet organiseert dit mini-symposium ter ere van het vele werk dat Tilly Smidt met haar LIPV heeft verzet om lipoedeem meer bekendheid te geven in Nederland.

Supportgroepbijeenkomst Noord-Holland

Op zaterdag 11 november vindt in Wijkcentrum Overdie in Alkmaar de supportgroepbijeenkomst plaats van de regio Noord-Holland. Het thema van deze ochtend is: De basis(behoefte) rondom lipoedeem en/of lymoedeem.

Festival 'Happy met je huid'

Op 18 november 2017 vindt de eerste editie plaats van het festival ‘Happy met je Huid’.
Huidpatiënten Nederland neemt hiertoe het initiatief om de aandacht voor en bekendheid van huid- en haaraandoeningen te vergroten.

NPi Masterclass ‘Genetics and lymphedema’

Het NPi organiseert geregeld zgn. 'masterclasses'. Deze masterclass gaat over veranderingen in het lymfestelsel die veroorzaakt zijn door genetische afwijkingen. Uitsluitend toegankelijk voor oedeemfysiotherapeuten, huidtherapeuten en andere geïnteresseerde (para)medici.

8th International Lymoedema Framework Conference

Van 6 tot en met 9 juni 2018 vindt op de SS Rotterdam het ILF Congres plaats.